Bokning av HL-dagar 2024
23 Feb, 2024

 

Bokning av HL-dagar 2024[SE]

 

(To read this message in english, scroll down)

Nu är det dags att boka HL-dagar för 2024.

 Ni som fick HL-behörighet i år behöver boka in 5 dagar och ni andra som har behörighet sedan tidigare behöver boka 4 dagar.

Även detta år har vi prio-dagar då vi gärna ser att ni som har lite mer erfarenhet står som HL.

Dessa dagar är i år under speciella evenemang och camps, så håll utkik i kalendern.

 

Bokningskalendern öppnar Söndag 25/2 kl 12. Då kan var och en själva logga in på hemsidan (fkaros.se) och boka sig på HL-pass.

Väl inloggad, i huvudmenyn på hemsidan > Otterdalen > Bokning av arbetsdagar. Den ordinarie hoppsäsongen sträcker sig i år från 2 April till och med 31 Oktober (Sep-Okt månad samt några andra perioder där det står Tillsätts senare kommer öppnas för bokning senare). Eventuell hoppning före och efter 2/4--31/10 ses som vinterhoppning då vi inte bokar in en fast HL utan folk på plats får hjälpas åt.

Välj dagar där det i kalendern står Hoppning…, det kan vara vardagar som klassas som helgdagar, vi har en del fredagar med start i Maj som det bedrivs hoppning från omkring lunchtid samt har vi en del vardagar som inte klassas som helgdagar men då det är events eller hoppvecka. Hoppveckorna sträcker sig i år över v.26-31 (undantaget v.27 för Summermeet) med verksamhet varje dag.

Vecka 27 kommer dock vara preliminärt bokningsbar, ifall de ställer in igen. Om det inte ställs in förväntas det att man bokar nya dagar längre fram på året.

Alla har vi mycket att göra, vill få ut det mesta av vår lediga tid och hoppa så mycket det bara går. Just därför är det viktigt att vi alla hjälps åt så gott vi kan, för att hålla hoppningen igång så smidigt som möjligt. 

- Jag vill uppmana alla att tänka på era fellow Arosmedlemmar och välj inte bara ”de lättare” dagarna, sprid ut lite och ta en av varje så blir alla gladare. 

Om en hoppdag saknar HL kommer jag att tilldela dem som inte valt sina dagar, senast 1 månad innan den aktuella hoppdagen. Så se till att boka in dig, att få välja själv brukar vara mer positivt.

Byte av dagar? Självklart kan man göra det. Prata först med dem du känner och försök byta sinsemellan, nästa steg är att fråga på Facebook-gruppen. Har man gott om pengar finns det ibland några som kan tänka sig att ta någon dag mot ersättning, det gör ni upp om sinsemellan. Dock(!) för alla byten av dagar så önskar jag bli meddelad så att jag kan justera kalendern, rätt namn ska stå på rätt dag.
- Är du själv intresserad att under året ta något HL-pass mot ersättning, skicka PM till mig.

// HL-ansvarig Isabel 25756.

----------------------------------------------------------------------------

 

 

Jump Leader 2024 [EN]

 

It is now time to book your jump leader days.

Those of you who got your license this year it´s 5 days you have to book, otherwise it´s 4 days.

Even this year we have priority days when we prefer jump leaders with a little bit more experience. These days are during special events and camps.

 

The booking calendar will open sunday 25th of February at 12.00. At that time everyone can themselves login to the website (fkaros.se) and book their jump leader days. If you haven’t logged in to the website before, try it as soon as you can before that, so that you don’t run into trouble later, if any problems just let me know and we’ll sort it out. 

Once logged in, in the main menu of the website (swedish language selected) > Otterdalen > Bokning av arbetsdagar. The regular skydiving season is this year between the 2nd of April until the 31st of October (Sep-Oct and some days where it says Tillsätts senare will open up for booking later on), all skydiving before and after 2/4--31/10 is seen as Winter skydiving done by the help of those present, not having a particular assigned jump leader.

Select days in the calendar where it says Hoppning…, it can be a Mon-Fri that is classified as swedish holidays, we have skydiving on Fridays around lunchtime starting in May and Mon-Fri that is not holidays but when there is an event or skydiving week ( = Hoppvecka). The skydiving weeks will have skydiving every day and will be happening w.26-31 (with the exception of w.27 for Summermeet).

All of us have plenty to do, wants to get the most out of our spare time and wants to skydive as much as possible. That’s exactly why it is necessary that we all help out to keep the skydiving going as smooth as possible. 

If a jump leader day is missing a jump leader, I will assign it to one of those that haven’t yet booked their days. That will happen the latest 1 months before the actual day. So make sure to book yourself in the jump leader calendar, it’s usually more positive to be able to choose yourself.

Swap of days? Of course you can do that. First talk amongst your friends and try to switch in between yourselves, the next step is to ask on our Facebook group. If you’re in no shortage of cash, there have been a few people being willing to take on jump leader days for a fee, all that you settle between the two of you. Although(!) for all swap of days, I want to be informed so I can update the calendar with correct name for each day.
- Would you be interested in taking manifest days for a reward, send a PM to me.

// Isabel

Svenska Fallskärmsklubben Aros

076-1403282
[javascript protected email address]

 

Karta / Adresser...